Chúng tớ không phải là kênh bán hàng rẻ nhất hay hoàn hảo nhất. 
Chúng tớ chọn con đường bán hàng nghiêm túc và cầu thị nhất.
Be "Xanh" - Be " Young"